Pomohli sme

Počas svojej existencie nadácia podporila

1500

Podporených projektov

1800000

Hodnota podpory

Oblasti podpory

Kultúra

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Veda a mládež

Podpora vedy a vzdelávania, rozvoj detí a mládeže, podpora telovýchovy a športu

Talenty

Podpora talentovaných a sociálne slabých študentov

Ľudské práva

Realizácia a ochrana ľudských práv

Humanitná pomoc

Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Životné prostredie

Ochrana a tvorba životného prostredia