NADÁCIA JÁNA KORCA / PROJEKTY
Podpora regiónu Mochovce 2016
Podpora regiónu Mochovce 2016

Zakladateľom našej nadácie je firma VUJE, a.s., ktorej činnosti sa sústreďujú i do oblasti Mochoviec. Preto sme sa rozhodli podporiť práve región Mochoviec rozdelením finančného daru medzi neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tomto regióne vo viacerých oblastiach.

Prvou oblasťou bola podpora ochrany zdravia. V tejto oblasti sme podporili sumou 5.000,-€ neziskovú organizáciu Nemocnice s poliklinikami Levice. Príspevok využili na kúpu motodlahy a prístrojového vybavenia na traumatologickom oddelení.

Sumu 3.000,-€ sme darovali občianskemu združeniu Hroneko, ktoré podporuje trvalo udržateľný rozvoj chotára obce Nový Tekov - oblasť ochrany životného prostredia. Súčasťou ich činnosti je i efektívna starostlivosť o nevyužívanú chátrajúcu plochu a okolitú prírodu. Peňažné prostriedky boli použité práve na tento účel.

Tretia oblasť, ktorú sme sa podporili je rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt. Sumou 500,-€ sme neziskovej organizácií Klub vojenskej histórie Tekov pomohli zorganizovať podujatie s názvom Boje na Hrone 2016, ktorého sa v tomto roku uskutočnil už 11. ročník.

Oblasť telovýchovy a športu sme podporili darovaním finančného príspevku v hodnote 1.500,-€ občianskemu združeniu IRONMAN TEAM LEVICE. Peniaze boli použité na nákup športového vybavenia, úhradu nákladov na medzinárodné a naše podujatia.

Ďakujeme Nadácií SPP za poskytnutie finančného príspevku 10.000,-.