Ak máte záujem o získanie podpory z Nadácie Jána Korca, pošlite návrh projektu, žiadosť resp. popis spôsobu využitia finančných prostriedkov NJK e-mailom na adresu martina.rosetzka@vuje.sk alebo poštou na adresu:

Nadácia Jána Korca
Okružná 5
918 64 Trnava

O ďalšom postupe vás budeme radi informovať aj na telefónnom čísle +421 33 599 1249